Villkor:

Leveransvillkor

 • Fritt fabrik, inklusive emballage om inget annat anges.
 • Skåpen levereras på engångspall, debiteras med 60:- (över 20 kg)
 • Om ej annat avtalats har köparen själv att ombesörja intransport och uppställning.
 • Alla leveranser sker med lastbil.
 • Fraktkostnad debiteras enligt vår prislista.
 • Kostnad för telefonavisering, 100:- per avisering.
 • Gällande mervärdeskatt tillkommer på angivna priser.

     Betalningsvillkor:

 • Betalning oss tillhande 30 dagar efter fakturadatum (vapenskåp 20 dagar).
 • Dröjesmålsränta, påminnelseavgift och efterkrav enligt IKANO

      Garantivillkor:

 • 12 månaders garanti mot fabrikationsfel, för att garantin skall gälla måste Nordic Locker kontaktas innan service/reparation påbörjas.
 • 12 månaders garanti på lås, omfattar endast utbyte av felaktiga komponenter.
 • Eventuell arbetskostnad att skapa åtkomst till låset omfattas inte av garantin.
 • Eventuella reklamationer skall anmälas omgående efter upptäck, dock senast 5 arbetsdagar efter leverans.
 • Transportskador skall anmälas till chaufför vid mottagande av gods. Anmälan skall göras på transportörens mottagar kvittens och en anmälan skall göras till Nordic Locker omgående.

      Övrigt:

 • Allmänna leveransbestämmelser NL 01 med tillägg NTLB 02 tillämpas.
 • Nordic Locker förbehåller sig rätten till konstruktions- och prisändringar utan att i förväg meddela därom.